Hafslund skifter ut store deler av rørnettet på Holmlia

Hafslund Varme vil våren/sommeren  2016 skifte ut store deler av rørnettet i Sloreåsen og Storfjellet borettslag. Det vil også bli utført vedlikeholdsarbeider på øvrige anlegg  (normalt vedlikehold, oppgraderinger/utskifting av vekslere og automatikk).

Vedlikehold og oppgradering forventes å forbedre forskjellen i temperatur mellom tur og retur (hvor mye varme som overføres).

20151104 Hafslund

 

Status for Søndre Nordstrand:

  • Vedlikeholdskostnadene har vært høye de siste årene
  • Enkelte rør har kortere levetid enn normalt
  • en del lekkasjer ->følgeskader
  • Behov for oppgraderinger i sentralene
  • Mange steder fungerer anlegget bra