Priser på fjernvarme

 

  Priser til sluttbruker fra januar 2013 til  juni  2020 (levert av Hafslund og Fortum varme).  NVE -kraftrapport