Priser på fjernvarme

 

 

  Priser til sluttbruker fra januar 2016 til  juli   2019 (levert av Hafslund og Fortum varme).  NVE -kraftrapport