Priser på fjernvarme

 

  Priser til sluttbruker fra januar 2016 til  september  2019 (levert av Hafslund og Fortum varme).  NVE -kraftrapport