Styret

Styret for Stiftelsen Min Varme

Oddbjørn Andestad (Styreleder)

Arild Haugan

Jan Olav Håven