Tiltak for å redusere energitap

  • Termisk fotografering og etter- isolering
  • Bytte av radiatorventil (3-5% reduksjon av forbruk)
  • Vannbehandling (6-8% reduksjon)
  • Installasjon av tilbakeslagsventil
  • Innregulering av anlegg
  • Riktig bruk av anlegg (innstilling av termostater mm)
  • Individuell måling (15% reduksjon)

Hvordan fungerer fjernvarmeanlegget?