Prisen for fjernvarme juli  2021:  117,34 øre/kWh, levert av Fortum Oslo Varme A/S.  Prisen var 92 prosent høyere enn samme måned i 2020. Gjennomsnittsprisen for fjernvarme i perioden januar-juli i 2021 var 108,60 øre, en økning på 67,7 prosent fra samme periode i 2020. Hvis de høye prisene fortsetter vil dette gi økte kostnader på 7 000 kroner i 2021 for en leilighet av normal størrelse.

Min Varme ivaretar interessene til brukere av fjernvarme og/eller annen energi til oppvarming og varmt tappevann. Vi arbeide for økt forståelse og kunnskap om bruken av slike energikilder.


Følg oss på: facebook  twitter