Min Varme ivaretar interessene til brukere av fjernvarme og/eller annen energi til oppvarming og varmt tappevann. Vi arbeide for økt forståelse og kunnskap om bruken av slike energikilder.

Prisen for fjernvarme juni  2020:  55,84 øre/kWh. Levert av Fortum Oslo Varme A/S. Prisen er 37 prosent lavere enn samme måned i 2019.

Følg oss på: facebook  twitter