Min Varme ivaretar interessene til brukere av fjernvarme og/eller annen energi til oppvarming og varmt tappevann. Vi arbeide for økt forståelse og kunnskap om bruken av slike energikilder.

Prisen for fjernvarme mai  2021:  107,55 øre/kWh. Levert av Fortum Oslo Varme A/S. Prisen var  67,2 prosent høyere enn samme måned i 2020.Gjennomsnittsprisen for fjernvarme i perioden januar-mai var 107,62 øre, en økning på 57,6 prosent.

Følg oss på: facebook  twitter