Min Varme ivaretar interessene til brukere av fjernvarme og/eller annen energi til oppvarming og varmt tappevann. Vi arbeide for økt forståelse og kunnskap om bruken av slike energikilder.

Prisen for fjernvarme september  2020:  65,28 øre/kWh. Levert av Fortum Oslo Varme A/S. Prisen er 26,8 prosent lavere enn samme måned i 2019.Gjennomsnittsprisen for fjernvarme de siste 12 måneder er 73,33 øre/kWh, noe som er 28 prosent lavere enn i samme periode i 2019.

Følg oss på: facebook  twitter