Spørreundersøkelse

MinVarme planlegger en fjernvarmekveld i slutten av oktober. Programmet er under planlegging, men vi har satt opp noen mulige teamaer og ønsker din tilbakemelding på dette

Vi ønsker også å oppdatere kontaktinformasjonen. Send derfor korrekt kontaktinformasjon til post@minvarme.no.

Undersøkelsen finner du her: Spørreundersøkelse

Min Varme ivaretar interessene til brukere av fjernvarme og/eller annen energi til oppvarming og varmt tappevann. Vi arbeide for økt forståelse og kunnskap om bruken av slike energikilder.

Følg oss på: facebook  twitter