Prisen for fjernvarme oktober 2021:  167,56 øre/kWh, levert av Fortum Oslo Varme A/S.  Prisen var 131 prosent høyere enn samme måned i 2020. Gjennomsnittsprisen for fjernvarme i perioden januar-oktober  i 2021 var 124,79 øre, en økning på 92 prosent fra samme periode i 2020. Det forventes ytterligere økning i november  som vil  økte kostnader på over 10 000 kroner i 2021 for en leilighet av normal størrelse.

Min Varme ivaretar interessene til brukere av fjernvarme og/eller annen energi til oppvarming og varmt tappevann. Vi arbeide for økt forståelse og kunnskap om bruken av slike energikilder.


Følg oss på: facebook  twitter