Min Varme ivaretar interessene til brukere av fjernvarme og/eller annen energi til oppvarming og varmt tappevann. Vi arbeide for økt forståelse og kunnskap om bruken av slike energikilder.

Prisen for fjernvarme januar  2021:  110,53   øre/kWh. Levert av Fortum Oslo Varme A/S. Prisen var 33 prosent høyere  enn samme måned i 2020.Gjennomsnittsprisen for fjernvarme de siste 12 måneder er 68,17 øre/kWh, noe som er 30 prosent lavere enn  i 2019.

Følg oss på: facebook  twitter