Min Varme ivaretar interessene til brukere av fjernvarme og/eller annen energi til oppvarming og varmt tappevann. Vi arbeide for økt forståelse og kunnskap om bruken av slike energikilder.

Prisen for fjernvarme februar  2021:  118,17  øre/kWh. Levert av Fortum Oslo Varme A/S. Prisen var 70,8 prosent høyere enn samme måned i 2020.Gjennomsnittsprisen for fjernvarme i år er 114,35 øre en økning på 50,2 prosent.

Følg oss på: facebook  twitter