Hei,

Det er opprettet en ny forening som vil ivareta interessene til fjernvarmebrukere og brukere av energi. Brukernes ENØK forening vil komme med informasjon.

Fjernvarmepriser kWh levert av Fortum Oslo Varme

Prisen for fjernvarme februar 2023:  133,22 øre/kWh *) .  Prisen er 29 prosent lav ere enn samme måned i 2022, inklusive kompensasjonsordninger.

Gjennomsnittsprisen for fjernvarme de siste 12 måner var 173,45 øre.

Det stilles et stort spørsmål til måten å beregne prisene på.  Det er bare Norge som setter prisen på fjernvarme i forhold til strømpriser.

*)Levert av Hafslund Oslo Celsio

Timesmålte anlegg betaler i tillegg kr 3 000,- per år for målertjenesten. Energiprisen reguleres etter NordPool (den nordiske kraftbørsen) sin historiske månedspris referert Oslo området (NO1)
I tillegg til energiprisen tilkommer El-avgiften som er fastsatt til 8,91 øre/kWh gjeldende fra januar-mars og 15,41 øre/kWh gjeldene fra april-desember. Nettleien for 2022 er fastsatt til 19,15 øre/kWh.
Administrativt påslag er 3,50 øre/kWh.

Min Varme ivaretar interessene til brukere av fjernvarme og/eller annen energi til oppvarming og varmt tappevann. Vi arbeide for økt forståelse og kunnskap om bruken av slike energikilder.


Følg oss på: facebook  twitter