Min Varme ivaretar interessene til brukere av fjernvarme og/eller annen energi til oppvarming og varmt tappevann. Vi arbeide for økt forståelse og kunnskap om bruken av slike energikilder.

Prisen for fjernvarme januar 2020:  83,10 øre/kWh. Levert av Fortum Oslo Varme A/S

Følg oss på: facebook  twitter