Formål

Formål

Stiftelsen skal ha som formål å ivareta interessene til brukere av fjernvarme og/eller annen energi til oppvarming og varmt tappevann, og arbeide for økt forståelse og kunnskap om bruken av slike energikilder.

Stiftelsen skal igangsette og bidra til tiltak som fremmer dette formålet, herunder tiltak som leder til redusert energiforbruk.

Stiftelsen skal gi informasjon og råd om bruk av energi til oppvarming og varmt tappevann, herunder om vedlikehold, oppgradering eller utskifting av anlegg til dette formål.