Hva er MinVarme

Er en ikke kommersiell organisasjon som arbeider for å ivareta interessene til brukere av fjernvarme eller annen energi til oppvarming og varmt tappevann. Vi arbeider for økt forståelse og kunnskap om bruken av slike energikilder.

Vi er åpen for å samarbeide med bedrifter, borettslag, myndigheter, frivillige organisasjoner og enkeltpersoner for å sikre rettigheter og skape gode og rettferdige konkurranseforhold.

 

Bakgrunn

Stiftelsen MinVarme (MinVarme) – er en videreføring av Holmlia Fjernvarmeprosjekt.For mange av våre tidlige interessenter,  er situasjonen den at vi nå har anlegg (rør, radiatorer o.a.) som er godt over forventet levetid. Samtidig vet vi at vi i praksis har vært et gigangisk feltforsøk for fjernvarme . Alt dette tilsammen tilsier at mange av oss nå står foran en reinvestering i fjernvarme eller å bytte til andre alternativer (f.eks. elektrisk oppvarming).

 

fjernvarme21