NVE med veileder om fjernvarmeberedskap

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har utarbeidet en ny veileder som er spesielt rettet mot fjernvarmeselskapene, og beskriver hovedtrekkene i beredskap og forebyggende sikkerhet for fjernvarmeforsyningen.

Veileder for fjernvarmeberedskap