EU endrer energieffektivitetsdirektivet med nye krav til forbruksdata

Den 21. desember 2018 offentliggjorde EU en endring av Energieffektivitetsdirektivet.

Det nye direktivitet inneholder blant annet nye regler om levering av forbruksdata.

• Alle fjernvarmemålere som installeres etter 25. oktober 2020 skal kunne fjern avleses

• Alle nåværende målere skal oppgraderes eller byttes til fjernavleste målere senest d. 1. januar 2027.

• Etter 25. oktober 2020 skal det, hvor der er installeres fjernavleste målere, leveres

Forbruksdata minimum hvert kvartal, hvis forbrukeren ønsker dette eller har valgt å motta elektroniske avregning – ellers minimum hvert halvår.

• Fra 1. januar 2022 skal det, hvor der er installert fjernavleste målere, leveres forbruksinformasjon til forbrukerne på minst månedsbasis.