Rammeavtaler om fordelingsmåling

MinVarme har inngått rammeavtaler med Ista og BKK/Techem om fordelingsmåling av fjernvarme.

Det enkelte borettslag/boligsameie som er samarbeidspartner med Min Varme inngår en selvstedig avtale  basert på vilkår i rammeavtalene. Her avtales det også  leveranser, tid  og eksakte priser.

Ta kontakt med MinVarme for nærmere detaljer. Rammevatlene kan dere finne her:

20170206 Avtale Istad Minvarme

20170119 Avtale Min Varme og BKK v1.1.1